Poziom B2


 KURS PJM – poziom B2

 

Uczestnicy osoby, które ukończyły
KURS PJM – poziom B1
Efekty

- rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu konkretnej specjalności

- umiejętność płynnego i spontanicznego porozumiewania się z rodzimym użytkownikiem PJM

- umiejętność formułowania przejrzystych wypowiedzi ustnych i pisemnych w szerokim zakresie tematów, a także prezentowania swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Czas trwania

200 godzin dydaktycznych
(zajęcia w tygodniu
lub w systemie weekendowym)

Koszt

2400 zł

Dostępne opcje dodatkowe:

- indywidualne konwersacje z natywnymi użytkownikami Polskiego Języka Migowego w wieku 18-60 lat (dodatkowa opłata
do ceny kursu 120 zł.)

- możliwość zorganizowania zajęć
w małych grupach (2-4 osobowych);
cena do uzgodnienia

- możliwość zorganizowania zajęć
w dowolnym miejscu w Polsce;
cena do uzgodnienia

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Sprawdź również: Kurs IS - poziom podstawowy